top of page

Privacybeleid en cookies

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Anneveldt Animaties verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Naam bedrijf

 • Adres bedrijf

 • Functie

 • e-mail adres

 • Telefoonnummer zakelijk vast

 • Telefoonnummer zakelijk mobiel

 • KVK-nummer

 • BTW-nummer

 • Bankgegevens


 

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag 

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen: 

 •  Anneveldt Animaties verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Deze wettelijke grondslagen zijn:
  De gegevensverwerking is met toestemming van de betrokken persoon
  De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting

 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame

 • E-mail contact

 • Telefonisch contact

 • Informeren over wijzigingen van diensten 

 

Bewaartermijn

Anneveldt Animaties zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen: 

 • Wettelijke grondslag: Anneveldt Animaties houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: tot opzegging

 • E-mail contact: tot opzegging

 • Telefonisch contact: tot opzegging

 • Informeren over wijzigingen van diensten: tot opzegging

 

Delen met derden

Anneveldt Animaties verstrekt je gegevens niet aan derden of zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Beveiliging

Anneveldt Animaties neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. 

 

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak om langs te komen (of contact middels Skype, Zoom of Google Hangout). Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. 

 

Cookies

Anneveldt Animaties gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door bij de cookie-instellingen de analytische en functionele cookies uit te zetten. Ook kun je je internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder bij jou is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Contactgegevens 

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via info@anneveldt-animaties.nl. Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page