top of page

Kosten

Kosteneffectief

Met onze methode kun je onnodige projectuitgaven door fouten of ondeclareerbare uren voorkomen en je vermindert de kosten van het personeelsverloop als gevolg van gedemotiveerde medewerkers. Het inzetten van animaties voor nieuwe medewerkers draagt bij aan het verhogen van het werkplezier en verminderen van inwerkkosten.

Wat onze methode kost, is afhankelijk van veel verschillende factoren. Niet zozeer de lengte van een animatie bepaalt de prijs, maar vooral de complexiteit en de nodige voorbereidingen. Je hebt zelf veel invloed op de uiteindelijke kosten: welke keuzes maak je, wat doe je zelf en wat laat je ons doen? 

We lopen samen door de verschillende mogelijkheden zodat je de meest efficiënte keuzes kunt maken. Wil je zoveel mogelijk zelf doen? Dan gaan we de eerste keer samen met het filmplan en draaiboek aan de slag. Als eenmaal duidelijk is hoe dit werkt, kun je bij de volgende animaties zelf eenvoudig de juiste voorbereidingen treffen. 

Keuzes die kosten beïnvloeden zijn o.a.: 

  • Welk personage: bestaand of uniek

  • Wie gaat de animaties inspreken

  • Welke visualisatie methodes

  • Wie schrijft de teksten: wij of jullie

  • Welke broninformatie

  • Welk beeldmateriaal

  • Wie maakt beeldschermweergaves 

  • Waar overleg: op locatie of online

hout blok.png

Personage

hout blok.png

Projectplan

hout blok.png

Achtergrond

hout blok.png

Filmplan

hout blok.png

Intro

hout blok.png

Draaiboek

hout blok.png

Outro

hout blok.png

Animatie

+

Offerte

Offerte

Onze projectaanpak is terug te zien in de componenten van een offerte. Per component maken we een schatting qua uren die we samenvoegen in een totaaltelling aan het eind van de offerte. Je kunt kiezen tussen sturen op uren of een fixed price. 

We hanteren een aantrekkelijk vast uurtarief waarbij het niet uitmaakt of het project-, ontwerp-, geluids- of animatie werkzaamheden betreft. Dat vereenvoudigt de administratie en maakt het efficiënt werken duidelijker. 

Vanaf de tweede animatie behoort het gebruik van een strippenkaart ( 50/100/200 uur) met korting tot de mogelijkheden. 

 

Urenspecificatie

 

Bij aanvang maken we een inschatting van het aantal benodigde uren voor het project. In de periodieke rapportage worden eventuele afwijkingen vermeld zodat er indien nodig bijgestuurd kan worden. Na afsluiting van iedere fase volgt een opgave van de werkelijk gemaakte uren. 

Per animatie wordt in het filmplan een schatting gemaakt van het aantal uren. Als de animatie is opgeleverd en goedgekeurd, berekenen we het werkelijk gemaakte aantal uren.

Reiskosten

 

In het begin van het project is het goed om elkaar in het echt te ontmoeten om kennis te maken, wij komen hiervoor graag naar je toe. We proberen daarna zoveel mogelijk reiskosten van iedereen te voorkomen en maken vooral gebruik van mail, telefoon en Google Hangout, Zoom of Skype om te communiceren. Activiteiten op locatie zullen we zoveel mogelijk bundelen.

Korting-strippenkaart

 

Vanaf de tweede animatie behoort het gebruik van een strippenkaart ( 50/100/200 uur) met korting tot de mogelijkheden. Ook bij een strippenkaart wordt in het filmplan een inschatting van uren gemaakt en volgt er een specificatie van gemaakte uren na oplevering van de film. De strippenkaart blijft minimaal twee jaar geldig. 

 

 

SLA-strippenkaart

 

Wanneer je animaties inzet voor informatie die snel veroudert, is het verstandig om afspraken te maken over het updaten van de animaties. Om er zeker van te zijn dat wij op tijd zo’n aanpassing kunnen uitvoeren, is een SLA-strippenkaart een goede oplossing. 

In plaats van korting is er een toeslag mogelijk afhankelijk van de afgesproken respons- en afhandeltijd. Deze strippen blijven minimaal een jaar geldig en kunnen ook als gewone strippenkaart gebruikt worden, waarbij andere responstijden gelden. De extra toeslag verdwijnt dan. 

strippen kaart anneveldt animaties.png

Meer weten?

bottom of page